Ulkoilureittialoite

Keravan kaupunki

Sipoon kunta

Vantaan kaupunki

Metsähallitus

ASIA: Aloite Keravan Keinukallion ja Vantaan Kuusijärven yhdistävästä ulkoilureitistä

ESITYS

Alla mainitut yhdistykset esittävät, että Kerava, Sipoo ja Vantaa ryhtyisivät tarvittaviin toimenpiteisiin ympärivuotisen ulkoilureitin saamiseksi Keravan Keinukallion ulkoilualueelta Vantaan Kuusijärvelle. Reitin pysyvyys tulisi varmistaa esim. ulkoilureittitoimituksessa.

Ulkoilureitin toteuttamiseksi on mahdollista hakea valtion harkinnanvaraista rahoitusta Aluehallintoviraston kautta.

Lisätietoa: https://www.avi.fi/web/avi/liikuntapaikkarakentamisen-valtionavustus#.VjyVT7fhDIU

Esimerkki rahoitusta saaneesta ulkoilureittihankkeesta: http://honkilahti.fi/d/node/266

Aloitteeseen liittyviä taustoja, yksityiskohtia ja reittiehdotusta on kuvattu tarkemmin oheisissa liitteissä.

 

Aloitetta ovat ilmoittaneet kannattavansa ainakin seuraavat yhdistykset:

Keravan Latu ry

Vantaan Latu ry

Suomen Latu ry

Keravan Urheilijat ry

IF Sibbo Vargarna rf

Sipoon Myyrät ry

Pyöräilyseura Zeus ry

Keravan Reserviupseerikerho ry

Keravan Reserviläiset ry

Partiolippukunta Hiiden Hittavaiset

 

Lisätietoa:

Reino Ruotsalainen, puheenjohtaja, Keravan Latu. Puh: 040 500 3907

Anne Rautiainen, ulkoilun olosuhdetyö, Suomen Latu ry. Puh: 050 545 6539

LIITE 1: ALOITE ULKOILUREITISTÄ KEINUKALLIO-KUUSIJÄRVI (ilman karttaliitettä)

Karkea reittiehdotus on esitetty oheisessa kartassa, jota voi zoomata ja siirtää.

 

 

 

Keravan kaupunki on käsitellyt aloitteen. Pöytäkirjaote käsittelystä on ohessa: keravan-kaupungin-aloitekasittely


Vantaan vastaus aloitteeseen:

VANTAAN KAUPUNKI                                                                                                                                  20.2.2017

Maankäytön, Ympäristön ja Rakentamisen toimiala / Kuntatekniikan keskus

Viheralueyksikkö

VD/727/00010202/2016

 

Asia                     Vastaus kymmenen yhdistyksen aloitteeseen Keravan Keinukallion ja Vantaan Kuusijärven yhdistävästä ulkoilureitistä

Vantaan kaupungin Viheralueyksikkö pitää aloitetta Keravan Keinukallion ja Vantaan Kuusijärven yhdistävästä ympärivuotisesta reitistä kannatettavana.

Reittilinjaus on pieneltä, noin kahden kilometrin osuudeltaan Vantaan kaupungin hallinnollisella alueella. Vantaa on kehittämässä omaa osuuttaan jo nyt. Reittiyhteys Kuusijärveltä Vanhan Porvoontien yli Sipoonkorven kansallispuiston puolelle on yleissuunnitelmana hyväksytty Vantaan teknisessä lautakunnassa. Yhteistyö paikallisten maanomistajien sekä Metsähallituksen kanssa on meneillään. Vanhan Porvoontien ylittävä ulkoilureitin silta on toteutusohjelmassa mahdollisesti jo vuodelle 2018.

Vantaan kaupunki on valmis aloittamaan neuvottelut aloitteessa mainitun ulkoilureitin linjauksesta ja suunnittelemisesta Keravan kaupungin, Sipoon kunnan ja Metsähallituksen kanssa. Vantaa voi tulevaisuudessa rakentaa määrärahojensa puitteissa alueellaan olevan reitin osuuden ja pitää sen kunnossa.

Vantaan kaupunki (Viheralueyksikkö) ottaa yhteyttä Keravan kaupungin, Sipoon kunnan ja Metsähallituksen edustajiin hankkeen käynnistämiseksi ennen kesää 2017, jolloin tarkastellaan, onko hankkeella toteutumismahdollisuuksia ja jos on, niin miten asiassa edetään.

Aino Leino, puistopäällikkö


Sipoon kunta on käsitellyt aloitetta ja tehnyt seuraavan päätöksen:

 

Sipoon päätös